Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces. - Henry Ford

Działalność Gospodarcza

Szukając pomysłu należy zastanowić się nad swoimi umiejętnościami i wiedzą oraz kontaktami wyniesionymi ze studiów. Często badania które prowadzimy, tematyka doktoratu lub pracy magisterskiej może się okazać dobrym pomysłem na biznes, którym zainteresują się inwestorzy...

Spin Off / Out

Komercjalizacja nauki i technologii to w szerokim ujęciu całokształt działań związanych z przenoszeniem danej wiedzy do praktyki gospodarczej. Natomiast w wąskim rozumieniu, to przekazywanie wiedzy i umiejętności do procesu produkcyjnego, celem udanego jej urynkowienia w postaci produktu....